MUDr. Zdenka Adamová Ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost
MUDr. Zdenka Adamová
Tel.: 549 252 391
Fax: 549 252 351
E-mail: Adamova.Zdenka@seznam.cz

Vítáme Vás na stránkách MUDr. Zdenky Adamové                    

  

 • Pracoviště je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR k postgraduální výuce lékařů.
 • Pracoviště je držitelem dotace MZ ČR k vyškolení pěti praktických dětských lékařů. Čtyři z nich již vzdělání dokončili atestací v oboru PLDD a pracují samostatně.

                                                                                           

 Zaměstnanci:

Martina Malíková, dětská sestra
Ing. Ivana Šidíková, ekonomická asistentka lékaře                                             

Možnost antigenního testu na covid-19.

 

 

    Výběrové řízení na rezidenční místo 

MUDr. Zdenka Adamová, Obilní trh 9, 602 00 Brno,  vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb. 

výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :

            Pediatrie            

                  

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 5. listopadu 2021.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

 Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit :

absolventi-tky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství či lékaři-řky ve specializační přípravě

 

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

- přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz  , Vyhláška č. 186/2009 Sb.,   Příloha 1 - Přihláška.xls )   

- osobní dotazník ( viz www.mzcr.cz  , Vyhláška č. 186/2009 Sb.,  Příloha 2 – Osobní dotazník.xls )  + 1 fotografie pasového formátu      

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíců )

- výpis z  Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ( ne starší 3 měsíců )

- neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Pediatrie

- neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti

- neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal  

- přehled odborné praxe ( včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe ) 

Hodnotící kritéria:

- formální náležitosti:  úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení

- vzdělání a kvalifikace,  jazykové znalosti

- odborné znalosti a dovednosti - práce s počítačem,  státní zkoušky ……

- osobnostní předpoklady 

Způsob hodnocení uchazečů: 

- hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.      

Kontakty pro případné dotazy :  adamova.zdenka@seznam.cz , tel. 549252391

                                                    ing.jiri.nulicek@seznam.cz , GSM  777328995

                                                                                                                       

Objednací systém 

 • Pro objednání na čas volejte 549 252 391, telefonujte věcně a stručně. Volejte i v akutních případech. K vyšetření se dostavte
 • včas, pokud se na stanovený termín včas nedostavíte, musíte se objednat znovu. 
 • Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem.
 • Do telefonu uvádějte příjmení dítěte (usnadníte nám vyhledání karty).
 • Prosíme maminky, které chtějí rodit doma nebo ambulantně, aby se u nás neobjednávaly (nemáme časovou kapacitu).
 • Prosíme maminky, které nesouhlasí se základním, ze zákona povinným očkováním, aby své děti registrovaly u jiného lékaře. 

 • Použité dětské pleny a kapesníky nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

 •  

  Nevolejte, prosím, s dotazem, zda máte s nemocným dítětem přijít k lékaři. Raději si rovnou domluvte návštěvu u nás.   

Ordinační hodiny  Kde nás najdete

 

 

MUDr Zdeňka Adamová - Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost - ekatalog.czPraktičtí lékaři pro děti a dorost - ekatalog.cz

 

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů